Browsing Tag

pureboost zg

新聞分享 / adidas PureBOOST ZG 灰白樣式

自從看過彭于晏為 adidas PureBOOST ZG 拍攝的廣告,以踩影子的方式詮釋新一代城市跑鞋的機動性,從都市叢林水泥、反重力隕石到彭于晏腳上的配色,筆者心裡就已將代表陰影的灰色與 PureBOOST ZG…