Browsing Tag

hyperdunk 0211 low

Hyperdunk 2011 Low “Jeremy Lin” /…

Hyperdunk 2011 Low "Jeremy Lin" 熱情上市 歡迎林書豪 林書豪在日前轉戰休士頓火箭隊,他去年如灰姑娘般的崛起還有成為繼姚明之後第二位進軍休士頓的華人 NBA…