Browsing Tag

EQT Running Guidance 93

新聞速報 / adidas EQT Running Guidance 93 ’OG Red’

adidas 持續推出復刻鞋款,以往配上 EQT 字樣皆代表使用了當時最好的科技。這次回歸的 EQT Running Guidance 93 來自於的 90 年代的設計,當時創造出許多造型一直到今日看來都還是相當雋永。跟 EQT…