Browsing Tag

CC Primeknit Ride

新聞速報 / adidas CC Primeknit Ride

adidas 正式發佈 adidas CC Primeknit Ride 相關訊息,CC Primeknit Ride 是款被設計於提供運動員在訓練時能有最高舒適度、涼爽感與避震的新興鞋款。…