Browsing Tag

Air Jordan XIII Retro

論壇精選 / Air Jordan XIII DIY iD

3、40 天前,我阿叔給了我一雙鞋子,是大約 2005 年的 Air Jordan XIII Retro,這對收山已久的我,看到她真是有那麼點感動,畢竟上一次穿 13 代,已經是 17 年前了阿~阿~阿~阿~阿...
Top